Stärkt säkerhetskultur inom hälso- och sjukvården - interventioner som integrerar vårdpersonalens arbetsmiljö med patientsäkerhet

I projektet studeras komplexa interventioner som kan bidra till att stärka både arbetsmiljö-och patientsäkerhet inom hälso-och sjukvården samt betydelsen av psykologisk trygghet.

  • Period: 2023-01-01 – 2031-12-31
  • Finansiär: Forte

Beskrivning

Hälso- och sjukvården (HoS) är ett komplext system vars främsta mål är att ge en god och säker vård. I nuläget drabbas en patient av vårdskada vid vart tionde vårdtillfälle samtidigt som medarbetare i många år har larmat om brister i arbetsmiljön. Genom en god säkerhetskultur skulle förutsättningar för en god arbetsmiljö och patientsäkerhet stärkas. Evidensen för sambanden mellan arbetsmiljö-och patientsäkerhet är stark men det saknas kunskap om hur dessa områden kan integreras och stärkas. En viktig förutsättning är psykologisk trygghet.

Syftet med denna avhandling är att bidra till ökad kunskap om komplexa interventioner som kan stärka både arbetsmiljö- och patientsäkerhetskulturen inom HoS samt betydelsen av psykologisk trygghet. Projektet består av fyra delstudier, varav två utvärderar effekten av en metod för integrering av båda områdena i projektet - SamSa - Systematiskt arbetsmiljö-och patientsäkerhetsarbete.

Porträtt av Ann-Sofie Ersson mot en ljus bakgrund.

Ann-Sofie Ersson

SamSa-studien genomförs i samverkan mellan forskare och olika verksamhetsrepresentanter från Region Västmanland, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Region Uppsala, Region Sörmland och Region Dalarna.

Projektledare: Ann-Sofie Ersson
Medarbetare: Malin Lohela Karlsson, Camilla Göras, Elenor Kaminsky

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin