Om oss

Hälso- och sjukvårdsforskning utvecklades som ämne i Sverige under 1980-talet med det uttalade syftet att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården. Idag studeras hälso- och sjukvården vid flera olika svenska lärosäten, men Uppsala universitet innehar den enda lärostolsprofessuren i ämnet. Ämnet Hälso- och sjukvårdsforskning på Wikipedia.

Gruppens forskning fokuserar på styrning och organisation inom både hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Exempel på aktuella forskningsområden är flernivåstyrning, integrerad vård för äldre, patient- och medborgarinflytande samt arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Vi har en omfattande samverkan med forskare och policyskapare vid andra lärosäten och organisationer nationellt och internationellt. Flera av gruppens forskare är delaktiga i forskningsprogrammet WELMARKS som handlar om de nya välfärdsmarknaderna inom primärvård och äldreomsorg.

Forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning uppställda i ett stort ljust rum.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin