TIE-studien (Tools Identifying Exacerbations)

Vi undersöker riskfaktorer för försämringsskov vid KOL.

  • Finansiär: Regionala Forskningsrådet för Mellansverige (RFR), Centrum för forskning och utveckling Gävleborg, Centrum för klinisk forskning Dalarna

Beskrivning

TIE-studien är ett multicenterprojekt som startades 2013 av forskare i regionerna Uppsala, Gävleborg och Dalarna. Det har som syfte att undersöka vilka riskfaktorer som kan påverka att en person med KOL får ett försämringsskov, en så kallad exacerbation. Projektet har samlat in data från 571 deltagare genom frågeformulär och fysiologiska tester samt gjort uppföljningar efter ett, två och sju år.

Professor emerita Marieann Högman och professor Andrei Malinovschi.

Projektledare: Margareta Gonzalez Lindh

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin