Forskningsteman

Vår forskning bedrivs inom flera olika logopediska teman och handlar om att förstå och beskriva olika logopediska tillstånd och vilka konsekvenser de får för den som drabbas och dennes närstående. Vi studerar också effekter av olika typer av insatser för att förbättra kommunikation och sväljning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin