Long-term follow-up of adolescents and young adults who have undergone surgery with cochlear implants during early childhood

Beskrivning

Det multiprofessionella forskningsprojektet undersöker långtidseffekter av tidig ålder vid cochleaimplantation för barn som har en prelingual dövhet. Projektet består av fem delstudier (språk, hörsel, balans, etiologi, mental hälsa).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin