HiCommunication - utvärdering av en ny gruppbehandling av tal och kommunikation för personer med parkinsons sjukdom

Effekterna på tal, röst och kommunikation efter en gruppintervention för personer med Parkinsons sjukdom (HiCommunication) undersöks i en randomiserad kontrollerad studi.

  • Finansiär: Stiftelsen Promobilia, Fouu-enheten Stockholms sjukhem

Beskrivning

I en randomiserad kontrollerad studie som genomförs vid Karolinska Institutet i samarbete med professor Erika Franzén undersöks effekterna på tal, röst och kommunikation efter en gruppintervention för personer med Parkinsons sjukdom (HiCommunication). Projektet har också som syfte att beskriva relationen mellan tal- och röstfunktion, kognition samt resultat av strukturell och funktionell hjärnavbildning hos personer med Parkinsons sjukdom. Eventuella skillnader i mottaglighet för tal- och röstbehandling undersöks också. Preliminära resultat visar på positiva förändringar av det primära utfallsmåttet röstintensitet efter HiCommunication. Analys av ytterligare utfallsmått relaterade till röst- och talfunktion pågår samt analys av individuella kliniskt meningsfulla förändringar och förändringar i konnektivitet efter interventionen.

Hanna Steurer, doktorand, Karolinska Institutet, professor Erika Franzén, Karolinska Institutet, Joakim Körner Gustafsson, logoped, Dr med vet, Karolinska Institutet

Projektledare: Ellika Schalling

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin