Om oss

Vårt övergripande forskningsfokus på KNM handlar om hur maten vi äter påverkar den kardiometabola hälsan. Ett av våra huvudsakliga forskningsområden fokuserar på hur olika typer av fetter är kopplade till kardiometabola sjukdomar, som typ-2 diabetes, MASLD och hjärt-kärlsjukdomar. Inom ramen för denna forskning studerar vi också hur olika fetter och dieter påverkar inlagringen av fett i olika vävnader, i synnerhet levern. En förhöjd mängd fett i levern är kopplat till mer allvarlig fettleversjukdom som skrumplever och levercancer, men ökar också risken för typ-2 diabetes och hjärtkärlsjukdom. Randomiserade kontrollerade studier, såväl kortare som längre, ligger till grund för en stor del av den forskning som vi bedriver på KNM. En betydande del av verksamheten bygger också på epidemiologisk forskning där större populationer följs upp över längre tid. Självrapporterad kostdata kombineras med objektiva biomarkörer för fettintag (fettsyraprofiler i blodet) för att studera kopplingen mellan olika typer av fetter i maten och risken att utveckla kardiometabola sjukdomar. Fettsyrorna analyseras med gaskromatografi på vårt lab. Objektiva biomarkörer används även för att studera följsamhet till de olika kosterna i våra interventionsstudier.

En mindre del av vår verksamhet bygger på att studera kopplingen mellan kost och tillstånd som är starkt kopplade till åldrande, som katabolism, inflammation, kroppssammansättning, kognition och kronisk sjukdom. Vi har på KNM ett särskilt intresse för sarkopeni (muskelförtvining) inklusive sarkopen obesitas, och hur det är kopplat till kost och sjukdom.

Du kan läsa mer om våra forskningsområden genom att klicka på respektive länk:

Kost och kardiometabola sjukdomar

Kost och leversjukdomar

Fettsyror som biomarkörer

Kost och åldrande

Vår forskning finansieras främst av Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet FORMAS, Hjärtlungfonden och Diabetesförbundet.

Vi är aktiva medlemmar av det strategiska forskningsinitiativet ”Excellence of Diabetes Research in Sweden” (EXODIAB), som är ett långsiktigt forskningssamarbete med Lunds Universitet kring diabetesforskning. EXODIAB stöds av VR.

Vi ingår även som en del i Uppsala Diabetes Centre (UDC), ett brett nätverk kring diabetesforskning i Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin