NAFLDiet

I NAFLDiet studien undersöker vi om vi kan förbättra kostbehandlingen av typ-2 diabetes genom att ha leverfett som måltavla. Studiens resultat förväntas ge ny kunskap av betydelse för både behandling av typ-2 diabetes och fettlever (MASLD).

  • Period: 2020-08-11 – 2022-12-20
  • Budget: 9 000 000 kr
  • Finansiär: Formas, Hjärt-Lungfonden,Diabetesfonden och EXODIAB, familjen Ernfors fond för diabetesforskning samt Selanders Stiftelse.
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Beskrivning

NAFLDiet är en 12 månader lång randomiserad kontrollerad studie där 150 män och kvinnor med typ-2 diabetes eller prediabetes slumpmässigt allokerats till en av tre koster; en lågkolhydratkost rik på fleromättade fetter (LCPUFA), en hälsosam Nordisk kost rik på fullkornsprodukter såsom havre och råg med lägre andelar fett, i synnerhet mättat fett (HND), samt en kost som vanligtvis rekommenderas i klinik och baseras på de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012). En ökad mängd fett i levern har föreslagits vara en av orsakerna bakom uppkomsten av de metabola rubbningar som ses vid typ-2 diabetes, och likväl har typ-2 diabetes föreslagits vara en orsak till uppkomsten av en mer allvarlig fettlever, så kallad skrumplever. Målet med studien är således att undersöka om leverfettet och relaterade metabola rubbningar kan minskas av kostbehandlingarna, och undersöka vilken som är mest effektiv jämfört med kontrollgruppen. Studien förväntas ge värdefull information av nytta för patienter med typ-2 diabetes såväl som personer med fettlever, samt stärka evidensen för framtida kostrekommendationer vid diabetes.

Interventionen i NAFLDiet studien avslutades i december 2022 och de första resultaten beräknas publiceras under 2024, därefter kommer en rad ytterligare analyser och delstudier publiceras.

Involverade forskargrupper

  • Radiologi
  • Gastroenterologi
  • Medicinska Vetenskaper

Projektledare: Ulf Risérus
Medarbetare: Michael Fridén, Fredrik Rosqvist, Andréa Flores, Lillemor Källström, Hans-Erik Johansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin