Parallella och distribuerade beräkningar: Att möjliggöra simuleringar och dataprocesser i stor skala

PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING

Parallell och distribuerad programmering utgör en väsentlig komponent i verktygslådan den beräkningsvetenskapliga forskaren

Beskrivning

Beräkningsexperiment och dataprocesse behöver ofta stora beräknings- och lagringsanläggningar, och det finns utmaningingar att utforma och implementera algoritmer och programvara som effektivt kan utnyttja högpresterande beräkning och molnberäkningssystem.

 • High-performance computing (HPC): the efficient use of supercomputers and clusters to solve advanced computational problems
 • Distributed computing infrastructures (DCI): cloud computing, distributed systems architecture, distributed storage, application design to leverage distributed infrastructure to solve e.g. data-intensive problems
 • Task-based programming for large-scale scientific software (TPSS): programming models and frameworks for task-parallel problems
 • Efficient implementations of numerical methods for distributed computing (NDC): design of numerical algorithms such as partial differential equation (PDE) solvers to enable large-scale parallelism

 • HASTE Toolkit: a framework for developing intelligent stream processing pipelines: DCI, NDC
 • FEDn: a hierarchical federated learning framework: DCI, NDC
 • Chunks and Tasks: open-source library for the parallelisation of dynamic, hierarchical algorithms: TPSS, HPC, NDC
 • StochSS: stochastic simulation as a service: NDC, DCI
 • SuperGlue: a library for data-dependency-driven task parallelism: NDC, TPSS, HPC
 • Hummingbird: monitoring and analysing flash X-ray imaging experiments in real time: NDC, HPC, DCI

 • 1TD062: Högprestandaprogrammering (10 hp): HPC, DCI, NDC
 • 1TD070: Parallell och distribuerad programmering (5 hp): HPC, TPSS, NDC
 • 1TD307: Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap (15 hp): HPC, DCI, NDC, TPSS
 • 1TD169: Data engineering I (5 hp): DCI, NDC
 • 1TD076: Data engineering II (10 hp): DCI, NDC
 • 1TD054: Acceleratorbaserad programmering (5 hp): HPC, TPSS, NDC

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin