LÄS

Läsforskning och litteraturdidaktik

Gruppen för läsforskning och litteraturdidaktik samlar forskare och praktiker med intresse för hur skönlitteratur läses av ”vanliga” läsare, bl.a. i olika undervisningssammanhang. Hit hör empirisk läsforskning bedriven med hjälp av enkäter och intervjuer samt forskning om litteraturdidaktisk teori och praktik. Gruppen är tänkt att vara ett diskussionsforum såväl för institutionens forskare som för externa medlemmar.

Seminariet för litteraturdidaktik (SELD)

Skönlitteraturen är en konstform och en del av det mänskliga. I såväl formell som informell undervisning förekommer olika former av berättelser som gör att vi uppfattar, förstår, utforskar och lär oss om, och av, världen. Litteraturdidaktik handlar om berättandets och skönlitteraturens plats i undervisningen i skolans formella och informella sammanhang. I denna seminarieserie samlas forskare från olika ämnen för att undersöka och fördjupa olika litteraturdidaktiska fokusområden. Från ett brett intresse för undervisning i, om och genom skönlitteratur berörs områden som estetik, etik, läsning, skrivande, samtal, fantasi, inlevelse, fiktion, känslor, kultur och demokrati.

Seminariet för litteraturdidaktik (SELD) består av forskare vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik och forskare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Seminariets aktiviteter organiseras av en styrgrupp bestående av forskare från dessa två institutioner.

Kontaktperson för seminarieserien är Olle Nordberg.

Uppslagen bok med glasögon ovanpå.

Foto: Paul Seling

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin