Lika villkor?

Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet

Kort information

  • Projektledare: Marie Flinkfeldt
  • Tidsperiod:
  • Finanisär: Forte
  • Budget:

Beskrivning

Forskningsprojektet undersöker hur barnfamiljers kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet ser ut och organiseras, vilka kommunikativa problem som finns i dem och hur handläggare och föräldrar gemensamt löser dem.

Analyserna fokuserar på en aspekt av stor relevans för barnfamiljers ekonomi, nämligen hur föräldraledighet planeras och hur föräldrapenning används på ett flexibelt sätt under föräldraledigheten. Detta är särskilt viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Projektet undersöker därför mammors och pappors ansvarsfördelning för planering och administration av föräldraledighet i ett kundservicesammanhang, hur de bemöts av Försäkringskassans handläggare, och om det finns könade mönster i hur sådana kontakter organiseras.

Tidigare undersökningar av jämställdhet inom föräldraförsäkringen har framför allt fokuserat på utfallet (t.ex. hur många föräldrapenningdagar olika grupper använder) eller frågat föräldrar om deras erfarenheter och motiv till att dela upp ansvaret på ett visst sätt. Det här projektet är det första i sitt slag på så sätt att det som studeras är kontakter mellan föräldrar och Försäkringskassan, i form av inspelade telefonsamtal till Försäkringskassans kundtjänst samt textinteraktion på Försäkringskassans Facebooksida för föräldrar och i e-post till myndigheten. På så sätt ger projektet ny kunskap om hur föräldrar i praktiken försöker förstå, planera, ansöka om och flexibelt anpassa användningen av föräldraledighet, samt vilken roll kön spelar för detta. Projektet ger också detaljerad kunskap om försäkringskassehandläggarnas roll i dessa processer och hur de kan bidra till att stärka eller undergräva ett jämställt uttag av föräldrapenning genom sitt bemötande.

Genom att bidra med kunskap om hur kontakter mellan föräldrar och Försäkringskassan faktiskt ser ut och hur språkliga detaljer i vad som sägs påverkar samtalen i olika riktningar möjliggör projektet utveckling av effektiva jämställdhetsfrämjande kommunikationsstrategier inom socialförsäkringen. Forskningen kommer bl.a. att användas för att ta fram riktad kommunikationsträning av handläggare och kommer därmed att kunna bidra till ett mer jämställt bemötande av föräldrar.

Medverkande

Frida Höglund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin