3.11.2 Kansliet för medicin och farmaci

Del av Universitetsförvaltningen; Områdeskanslier

Chef: Tony Hansson

Bitr. chef: Martin Wahlén

Områdeskansliet för medicin och farmaci ger stöd och service till studenter, ledning, forskare, lärare, teknisk och administrativ personal samt övriga verksamma vid vårt vetenskapsområde. Vi ger också stöd och service till vetenskapsområdets alla kommittéer.

Områdeskansliet är organiserat i fem enheter. Varje enhet leds av en enhetschef med ansvar för enhetens verksamhet.

Fax:
018-471 20 00
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://medfarm.uu.se/omradeskansliet
Prefekt:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin