22 Farmaceutiska fakulteten

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Dekan: professor Mathias Hallberg

Prodekan: professor Anja Sandström (utbildning på grund/avancerad nivå)

Prodekan: professor Peter Stålberg (utbildning på forskarnivå)

Prodekan: professor Tove Fall (infrastruktur)

Prodekan: professor Christel Bergström (samverkan)

Kansli: Se 3.11.2

Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
https://www.medfarm.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin