40.6 Lagerträdet

Del av Intendenturorganisationen

Lagerträdet finns vid Geocentrum och EBC.

För att komma i kontakt med intendenturen:

Teknisk service : tekniskservice-ilag@uu.se 018 471 6437

Reception: reception-ilag@uu.se 018 471 2650

Besöksadress:
Reception
Norbyvägen 14
Postadress:
Norbyvägen 18D
752 36 UPPSALA
Föreståndare:
Intendent:
Bitr. intendent:
Ekonomi­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin