Rebecca Thorburn Stern

Kort presentation

Professor i folkrätt. Mina huvudsakliga forskningsfält är mänskliga rättigheter, särskilt barns rättigheter, asyl- och migrationsrätt, samt relationen mellan folkrätt och nationell rätt. Jag är en av grundarna av GL/UMIN (Gothenburg Lund/Uppsala Migration Law Network (GL/UMIN) och leder den migrationsrättsliga forskningsmiljön vid juridiska institutionen. 2022-2025 är jag forskningsledare för Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa (uppsalaforum.uu.se).

Nyckelord

  • asylum law
  • child rights
  • childrens rights
  • human rights
  • human rights law
  • implementation
  • international law
  • migration law
  • public international law
  • refugee law

Biografi

Jur.kand.1999

Jur. dr. i folkrätt 2006

Docent i folkrätt 2014

Professor i folkrätt 2020

Interna uppdrag

Ledamot av fakultetsnämnden, Juridiska fakulteten

Externa uppdrag (i urval)

Forskningsledare, Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa

Styrgruppsmedlem, Göteborg Lund/Uppsala Migration Law Network (GL/UMIN)

Styrelseledamot, Nordic Institute of Migration (NIM)

Styrelseledamot, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt

Utmärkelser

Martin H:son Holmdahl-stipendiet för arbete med mänskliga rättigheter (2014)

Undervisning

Democracy and Human Rights in a European Context 15 hp (fördjupningskurs, kursföreståndare)

Migrationsrätt 15 hp (fördjupningskurs, kursföreståndare)

Termin 6 (internationell rätt och förvaltningsrätt) 30 hp (lärare)

Handledning

Huvudhandledare för Maria Bexelius (folkrätt, UU). Biträdande handledare för Svea Andersson (folkrätt, UU), Lina Melén (IP-rätt, UU) och Lisa Kerker (offentlig rätt, LU).

Forskning

Pågående forskning (urval):

Konsekvent asylprövning av asylsökande som åberopar sexuell läggning och könsidentitet som asylskäl (CARES). Se vidare https://kultgeog.uu.se/forskning/forskningsprojekt/cares/ Finansierat av Forte (2021-2025).

Medicinsk bevisning i asylärenden (del av projektet Nordasil (https://www.nordforsk.org/sv/projects/nordic-refugee-determination-advancing-data-science-migration-law-nordasil). Finansierat av Nordforsk (2021-2025).

Behandlad som ett barn: Ålderdiskriminering av personer under 18 år. Finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse (2020-2023)

GAPS - De-centring the Study of Migrant Returns and Readmission Policies in Europe and Beyond

Finansierat genom Horizon-Europe (2023-2026).

Avslutade forskningsprojekt (urval):

- Barnkonventionen som nationell lag: någon skillnad för asylsökande barn? Finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse (2017-2021).

- Implementation of Article 12 of the Convention on the Rights of the Child - how is this adressed and explained by State parties and the CRC Committee? Partly financed by the Stockholm Centre for the Rights of the Child, Stockholm University. (2015-2017)

- Är det på riktigt? Genuinitetsprövning vid åberopande av asylskäl. Finansierat genom Europeiska flyktingfonden och Migrationsverket. (2013-2015)

- Dubbla skyddsnät - komplement eller konflikt? En studie av begreppet alternativt skyddsbehövande ur svenskt, EU-rättsligt och folkrättsligt perspektiv. Finansierat av Vetenskapsrådet. (2010-2012, slutredovisat 2015).

- Vad krävs för att få skydd? En studie av gränsdragningsproblem mellan olika grunder för uppehållstillstånd. Finansierat av Europeiska flyktingfonden och Migrationsverket (2010-2011).

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Rebecca Thorburn Stern

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin