Maria Eriksson Svensson

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Njurmedicin

E-post:
maria.k.svensson@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala

Chef vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)

E-post:
maria.k.svensson@ucr.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 UPPSALA
Maria Eriksson Svensson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin