23.16 Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci; Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm

Telefon:
018-611 95 00
E-post:
info@ucr.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 UPPSALA
Webbsida:
http://www.ucr.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin