Maja Bodin

Affilierad Gästforskare vid Centrum för genusvetenskap

Mobiltelefon:
073-469 79 78
E-post:
maja.bodin@gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Biträdande universitetslektor vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mobiltelefon:
073-469 79 78
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Biträdande lektor i genusrelaterat våld och hälsa

Nyckelord

  • familjeplanering
  • fertility awareness
  • gender
  • genus
  • graviditetsplanering
  • reproductive decision-making
  • reproduktiv hälsa

Biografi

Jag är legitimerad sjuksköterska och barnmorska, och har även en master i global hälsa. I maj 2018 disputerade jag med en tvärvetenskaplig avhandling (medicin/genus) som handlar om graviditetsplanering och fertilitet, med fokus på mäns kunskaper och tankar om reproduktion. Efter det har jag arbetat som postdok vid Malmö universitet, inom ramen för det dansk-svenska forskningssamarbetet ReproUnion 2.0. Åren 2021-2023 var jag postdoktor vid Centrum för medicinsk humaniora, där jag genomförde ett forskningsprojekt som handlar om föräldraskapsånger. Nu är jag biträdande lektor i genusrelaterat våld och hälsa vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NKC).

Forskning

Min forskning handlar om familjeplanering, hälsa och fertilitet, och vilka faktorer som har betydelse för om/när personer får barn och deras upplevelser av föräldraskapet.

Jag är även verksam i forskningsprojektet EMBARC som handlar om att synliggöra rasism och rasifieringsprocesser i mödravården. Projektet sker i samverkan med patienter, vårdpersonal och civilsamhället och pågår åren 2024-2026 i Sverige och Storbritannien.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Maja Bodin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin