Christina Kjellson

Doktorand processrätt vid Juridiska institutionen; Doktorander

Telefon:
018-471 76 87
E-post:
Christina.Kjellson@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är sedan hösten 2019 doktorand i processrätt. Avhandlingsämnet är resning i brottmål - en processrättslig studie. Jag undervisar i processrätt på juristprogrammets termin 4.

Jag har tidigare arbetat i en tvistlösningsgrupp på en affärsjuridisk byrå samt vid domstol som tingsnotarie och beredningsjurist.

Forskning

Huvudhandledare är professor Eric Bylander och biträdande handledare är universitetslektor Henrik Bellander.

Christina Kjellson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin