Anton Ösgård

Doktorand vid Sociologiska institutionen; Doktorander

E-post:
anton.osgard@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Mitt avhandlingsarbete som började hösten 2020 syftar till att utforska alternativa, icke-vinstdrivande sätt att organisera sig kring, finansiera och uppföra bostäder i stor skala i Sverige och på så sätt möta bostadskrisen – både utbuds- och prismässigt.

Avhandlingen har fyra primära fokusområden, historisk och politisk kontext ur vilka civilsamhällesinitiativ för bostadsbyggande uppstår, politiska mål och ideologi, urban aktivism, organisation och finansiering.

×

Nyckelord

  • activism
  • boende
  • bostäder och samhälle
  • civil society organizations
  • civilsamhälle
  • housing
  • urban sociology
  • urbansociologi

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Övrigt

Anton Ösgård

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin