Sophie Gaber

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
sophie.gaber@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
Leg. arbetsterapeut

Kort presentation

Jag är postdoktor och min forskning fokuserar på att främja jämställdhet, inkludering och hälsa, inklusive e-hälsa. Jag har två spår av forskning som utforskar: (i) socialt deltagande, socialt medborgarskap och teknikanvändning bland äldre vuxna som lever med och utan demens, och; (ii) hälsa för inkludering och digital jämlikhet bland kvinnor som upplever hemlöshet.

Sophie Gaber

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin