Giulia Ripellino

ORCID:
0000-0002-4053-5144

Kort presentation

Jag är postdoktor i experimentell partikelfysik vid Uppsala universitet och medlem i ATLAS-experimentet vid LHC-accelerator på CERN. Som partikelfysiker studerar jag universums minsta beståndsdelar, elementarpartiklarna, och hur dessa växelverkar med varandra och bygger upp all materia. Jag är främst intresserad av möjliga utvidgningar av Standardmodellen för partikelfysik, och deltar i jakten på nya partiklar som kan utgöra den mörka materian som dominerar vårt universum.

Giulia Ripellino

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin