Linnea Gullholmer

Doktorand vid Juridiska institutionen; Doktorander

E-post:
linnea.gullholmer@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskningsprojektet avser att tydliggöra det rättsliga gränssnittet mellan kris och krig. Med utgångspunkt i tre konstitutionella begrepp är målet att visa på vilken effekt som regeringens beslut, eller icke-beslut, om krig, krigsfara och utomordentliga förhållanden (höjd beredskap) får för det svenska beredskapssystemet, likväl som för rättsstaten.

Forskningen genomförs inom ramen för ett samarbete mellan Uppsala universitet och Försvarshögskolan, samt med finansiering av MSB.

Nyckelord

 • beredskap
 • beredskapslagstiftning
 • fhs
 • fullmaktslagar
 • försvarshögskolan
 • höjd beredskap
 • komparativ konstitutionell rätt
 • konstitutionell rätt
 • krig
 • krigsfara
 • krisberedskap
 • msb
 • myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • totalförsvar
Linnea Gullholmer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin