Rohit Pathak

Post doc. vid Institutionen för fysik och astronomi; Materialteori

Mobiltelefon:
072-877 36 13
E-post:
rohit.pathak@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Rohit Pathak

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin