Louise Asberg Dun

Forskningsassistent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
louise.asberg_dun@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Min bakgrund består av en kandidatexamen i psykologi och en masterexamen inom global psykisk hälsa. Inom forskningsprojektet CHANGE kommer vi utvärdera en digital intervention för föräldrar till barn som har blivit behandlade för cancer samt arbeta nära med en rådgivande grupp av föräldrar.

Louise Asberg Dun

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin