Magdalena Larfors

Universitetslektor vid Matematiska institutionen; Geometri och fysik

E-post:
magdalena.larfors@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Universitetslektor vid Matematiska institutionen; Centrum för geometri och fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Akademiska meriter:
MSc

Kort presentation

Lektor (docent, PhD) i teoretisk fysik, med inriktning strängteori. Forskningsledare för projekten Kartläggning av strukturen hos stabila strängvakuum och Strängteorins realistiska grundtillstånd

Har handlett projekt på master- och bachelornivå, samt doktorander och postdocs.

Har undervisat bl.a. Algebra och geometri, Analytisk Mekanik, Dynamiska system och kaos, Fysikens matematiska metoder, Mekanik 3, Vågor och optik.

Biografi

2021-- Lektor Uppsala Universitet.

2023 Forskningsanslag AI4Research.
2021-2022 Assistant professor Durham University.

2021-2024 Vetenskapsrådet Projektbidrag "Kartläggning av strukturen hos stabila strängvakuum"

2019-2021 Anslag från Carl Tryggers stiftelse “The Structure of Realistic String Vacua

2017 Docent i teoretisk fysik

2017-2020 Vetenskapsrådet Etableringsbidrag Strängteorins realistisk grundtillstånd

2017--2021 Forskarassistent Uppsala Universitet.

2014-2016 Forskare Uppsala Universitet.

2012-2014 Post Doc Oxford University.

2009-2012 Post Doc Ludwig Maximilians Universität, München.

2009 Doktorsexamen i teoretisk fysik, Uppsala universitet.

Forskning

Något förenklat används relativitetsteori och kvantfältteori för att beskriva hur tunga/långsamma och lätta/snabba saker fungerar. Vissa objekt, t.ex. svarta hål, kräver mer: en teori för kvantgravitation. Strängteori är en sån teori.

Strängteori kan bland annat ge modeller som beskriver vår värld, men med dessa modeller följer nya rumsdimensioner. Hur bestämmer dessa dimensioners geometri och topologi den fysik vi observerar? Vice versa, hur kan strängarnas fysik användas för att studera geometri? Magdalena Larfors forskningsgrupp använder metoder från algebraisk, komplex och torisk geometri för att studera dessa frågor. Till vår hjälp använder vi olika matematiska mjukvaroprogam och lite maskininlärning.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att arbeta inom detta forskningsområde, t.ex. med en kandidat- eller masteruppsats.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Övrigt

Magdalena Larfors

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin