Michael Streng

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper; Paleobiologi

Telefon:
018-471 25 79
E-post:
michael.streng@geo.uu.se
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA
ORCID:
0000-0001-7790-0478

Kort presentation

Universitetslektor i Evertebratpaleobiologi inom paleobiologiprogrammet vid Institutionen för geovetenskaper. Ansvarig för programmets svepelektronmikroskop.

Forskningsinteressen

Kambriska armfotingar (Brachiopoda) och s.k. small shelly fossils, deras fylogeni, paleogeografi och funktionell morfologi.

De kalkskaliga dinoflagellaternas taxonomi och fylogeni samt deras använding för att rekonstruera tidigare miljöförhållanden.

Nyckelord

  • brachiopoda
  • bradoriida
  • burgess shale
  • cambrian
  • palaeobiology
  • phylogeny
  • ssf

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Michael Streng

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin