Erika Comasco

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Neuropsykofarmakologi

Telefon:
018-471 50 20
E-post:
erika.comasco@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Neuropsykofarmakologi

Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
PhD, Docent
ORCID:
0000-0002-2174-2068

Kort presentation

Forskningen är inriktad på att undersöka vilken roll miljö och gener spelar för psykisk ohälsa på individnivå (främst missbruk, depression) med användande av ett tvärvetenskapligt synsätt. Tyngdpunkten ligger på individer i specifika faser i livet (t.ex. tonårstid, graviditet), i bräckliga förhållanden (t.ex. polyviktimisering), och på betydelsen av könsskillnader för sannolikheten att utveckla sjukdomar (t.ex. depression).

https://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/erika-comasco/

Nyckelord

 • addiction
 • adolescent mental health
 • brain
 • depression
 • epigenetics
 • genetics
 • hormones
 • mood
 • treatment
 • women
 • womher

Forskning

Neuropsykofarmakologi

Med fokus på psykoneurobiologi ägnar sig forskargruppen i huvudsak med forskning kring:

 • Hur könshormoners molekylära mekanismer påverkar kvinnors beteende och psykiska hälsa. Genom tillämpning av genetiska, endokrina, farmakologiska, neurofysiologiska samt hjärnavbildande metoder och analyser ämnar vi att karaktärisera biomarkörer relaterade till könsspecifika sjukdomstillstånd och därigenom skapa förutsättningar som underlättar diagnos och behandling.
 • Hur tidig exposition för stress och alkohol har effekter på hjärna och beteende undertonåren. Interaktioner mellan gener och miljö har studerats hos gnagare liksom i populationsbaserade mänskliga urval för att identifiera biomarkörer som påvisar ökad känslighet för alkoholanvändning och alkoholmissbruk.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Erika Comasco

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin