Jenny Theorell-Haglöw

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Molekylär epidemiologi

Besöksadress:
Epihubben, MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, bv
751 85 Uppsala
Postadress:
EpiHubben, MTC-huset
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
Dr. Med. Vet., Leg. sjuksköterska

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin