Hugo Nguyen

Professor i maskinteknik, inriktn m produktutveckl, docent vid Institutionen för materialvetenskap; Mikrosystemteknik - MST

Telefon:
018-471 68 38
Mobiltelefon:
073-469 75 83
E-post:
hugo.nguyen@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
Tekn dr, Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik
Hugo Nguyen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin