Staffan Dahl

Forskningsingenjör vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk fysiologi

Telefon:
018-611 41 39
E-post:
Staffan.Dahl@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
FM

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin