Daniel Molin

Akademiska meriter:
MD, Docent, Överläkare
ORCID:
0009-0005-6662-4865

Kort presentation

Ordförande för Svenska lymfomgruppen (SLG) och Svenska Hodgkingruppen. Tumörgruppsansvarig för lymfom, Akademiska sjukhuset.

Klinisk och translationell forskning inom lymfom, speciellt Hodgkins lymfom.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Daniel Molin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin