Rikard Enberg

CV:
Ladda ned CV
ORCID:
0000-0003-0452-0671

Kort presentation

Jag är professor i teoretisk fysik och forskar om partikel- och astropartikelfysik, mer specifikt fysik bortom standardmodellen, Higgs, kosmologi och högenergetiska neutriner.

Jag undervisar Mekanik KF på kandidatprogrammet och Symmetri och gruppteori på masterprogrammet i fysik. Har tidigare undervisat Kvantmekanik, Partikelfysik II, Mekanik II och III, Kvantfysik, och en doktorandkurs i partikelteori.

Jag är också avdelningsföreståndare för Högenergifysikavdelningen.

Biografi

Jag kom till Uppsala 2009 efter postdocs vid École Polytechnique i Paris, Berkeley Lab & UC Berkeley i Berkeley, Kalifornien, och University of Arizona i Tucson, Arizona. Jag disputerade i Uppsala 2003.

För att se vad jag jobbar på, se min publikationslista från INSPIRE HEP.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Rikard Enberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin