Roland Tellgren

Pens. Gästforskare i allmän och oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström; Strukturkemi

Fax:
018-51 35 48
E-post:
Roland.Tellgren@kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin