Josh Thomas

Professor emeritus emer. i fasta tillståndets elektrokemi vid Institutionen för kemi - Ångström; Strukturkemi

E-post:
Josh.Thomas@kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala
Akademiska meriter:
PhD
Josh Thomas

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin