Vanliga frågor och svar

Nedan finns samlat några av de vanligaste frågorna och svaren rörande studier vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Kurser

Du kan göra en sen anmälanAntagning.se till kurser där det finns platser kvar. Sen anmälan öppnar efter första antagningsbeskedet. Exakt datum kan variera så håll utkik för vad som gäller inför nästa termin.

Nej du behöver uppfylla behörighetskraven i kursplanen eller besitta motsvarande förkunskaper.

Du är inte behörig just nu men bedöms kunna bli det innan kursstart. Det kan exempelvis röra sig om ett visst antal oavklarade poäng eller en specifik kurs som ännu inte är avslutad.

Om du inte uppfyller behörighetskraven kommer du underrättas via e-post. Annars kommer du kunna registrera dig på kursen i Ladok kort innan kursstart.

Mer information om vad som gäller när du är antagen med villkor eller inte kan registrera dig på din kurs, finns på den universitetsgemensamma sidan om registrering.

Om du läst en kurs tidigare kan du bli omregistrerad på oavslutade kursmoment i mån av plats. Det gör du genom att kontakta kursadministrationen vid kursansvarig institution under ordinarie registreringsperiod.

Omtentamen ges vid specifika tillfällen under läsåret. Går din kurs vid flera tillfällen per läsår kan du i mån av plats skriva omtentamen vid ett senare ordinarie tentamenstillfälle.

Du har alltid möjlighet att skriva omtentamen för alla läsårets kurser i augusti.

Du kan söka ut ditt schema via TimeEdit. Ett preliminärt schema finns att söka ut senast 5 veckor före kursstart.

Uppehåll, avbrott, byta program

Det finns två alternativ om du vill byta program.

  • Du kan söka till en senare termin på ett program via "antagning till senare del av program”. Det krävs då att det finns lediga platser på programmet och att du kan tillgodoräkna dig ett visst antal poäng.

  • Du kan söka till årskurs ett på det nya programmet via Antagning.se. Du behöver då ha de antagningspoäng som krävs för att bli antagen till programmet.

Du har samma möjlighet att tillgodoräkna tidigare utbildning oavsett hur du blir antagen.

Du kan ansöka om studieuppehåll. I fall ditt skäl till uppehåll godtas har du platsgaranti på ditt program när du återupptar dina studier. Hur du ansöker om uppehåll och vilken blankett du ska använda finner du på sidan om studieuppehåll och studieavbrott.

Du måste meddela ditt avbrott och förlorar då din plats på ditt utbildningsprogram.

Examen, tillgodoräknande

Kurser som inte ingår i din studieplan måste tillgodoräknas om du läser på ett yrkesprogram (tex. civilingenjör eller högskoleingenjör).

Programmets examenskrav bestämmer vad som kan tillgodoräknas och vad som sedan kan inkluderas i din examen. Du hittar examenskraven i programmets utbildningsplan.

Du kan ansöka om examen när du uppfyller examenskraven. Du hittar dessa i programmets utbildningsplan. Ansöker gör du i Ladok.

Ja, alla studenter har möjlighet att ansöka om en generell examen (tex. kandidat eller master). Om du tar ut generell examen via ett ingenjörsprogram blir ditt huvudområde teknik.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin