Juridik

Juridiken gäller rätten och rättvisan. Rättsreglerna är samhällets spelregler och juridiska studier ger dig kunskap om hur samhället fungerar samt utvecklar din förmåga att identifiera, analysera och lösa komplicerade problem.

Vid juridiska fakulteten ges juristprogrammet, lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning samt fristående kurser. Vid fakulteten ges även fyra magisterprogram och ett masterprogram. Utbildningen bygger på en problemorienterad undervisningsmodell med hög grad av studentaktivitet (Uppsalamodellen).

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin