Mänskliga rättigheter

Kurserna ger dig kunskaper om mänskliga rättigheter ur olika perspektiv: folkrättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga och religionsvetenskapliga. De vänder sig till dig som har för avsikt att arbeta inom mellanstatliga organisationer, departement och myndigheter, skola och massmedia, samt olika typer av icke-statliga organisationer som är inriktade på internationell verksamhet och tillämpning av skilda konventioner om mänskliga rättigheter.

Kurserna ger dig kompetens att arbeta med mänskliga rättigheter inom skilda områden och i olika sammanhang. Det kan handla om internationella organ, statsförvaltning, svenska och internationella NGO:er, utbildning, journalistik etc. De ger dig vidare förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter skall uttolkas, utvecklas och implementeras samt fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom området mänskliga rättigheter.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin