Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5RT530

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupande kunskaper om hur religionsfriheten ska utformas i en värld där olika religiösa och sekulära ideologier förväntas samexistera och samarbeta. Olika tolkningar av religionsfrihetens innebörd studeras och blir föremål för kritisk granskning. Särskilt uppmärksammas frågan om hur religionsfriheten ska relateras till andra värden och rättigheter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin