Nutida rasism och mänskliga rättigheter

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5RT595

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen bearbetar centrala problem som rör nutida former av rasism och de människorättsinstrument som finns för att motarbeta rasism. Islamofobi, rasifiering av migranter, afrofobi och antisemitism studeras och relateras till universell och nationell människorättsdiskurs, rätt och politisk praktik. Särskilt uppmärksammas relationen mellan strukturell diskriminering och explicit rasism.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin