Svamparnas mångfald och evolution

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG376

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Distans, Engelska

Om kursen

Svamparna utgör en av de artrikaste organismgrupperna och har en avgörande roll i de flesta ekosystem. De har dessutom en stor kulturell och ekonomisk betydelse, bland annat för förädling av livsmedel. Genetiska faktorer och fortplantningsstrategier gör att evolutionära mönster vi observerar hos svamparna skiljer sig från andra organismers och i denna kurs behandlar vi deras evolution utifrån modern forskning.

Distanskursens upplägg: Den obligatoriska fältkursen genomförs 16-22 mars 2025. Transport ordnas från Uppsala och gemensamt boende ingår. Kommunikationen mellan lärare och student sker med Zoom. Att dela innehåll fungerar inte på Linux, och för MacOS X och Windows krävs en plug-in. Vi använder lärplattformen Studium för kurshemsidan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin