Svamparnas mångfald och evolution

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1BG376

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ingen obligatorisk kurslitteratur. Kompendier och nätbaserat material samt vetenskapliga artiklar kommer att användas under kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin