Modellering i biologi

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG383

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

På den här kursen får du lära dig hur man bygger, analyserar och tolkar matematiska modeller utifrån frågeställningar inom ekologi och evolutionsbiologi. Mer specifikt kommer du att lära dig klassiska populationsdynamiska och populationsgenetiska modeller och de nödvändiga matematiska verktygen för att analysera dem. Kursen består av föreläsningar, hemuppgifter samt handledning och är lämplig att läsa medan du gör ditt examensarbete. Hemuppgifterna består av problem som kan lösas med papper och penna och av mindre simuleringsprojekt som kodas i R.

Undervisningen sker främst på tisdagar kl. 17.00-20.00, men ett tillfälle är på en torsdag kl. 17.00-20.00.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin