Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG394

Våren 2024 Våren 2024, Fiskebäckskil, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Fiskebäckskil, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Fiskebäckskil, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Fiskebäckskil, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Världen bebos av många underliga och intressanta ryggradslösa djur, och speciellt i den marina miljön träffar du på främmande och fascinerande livsformer. Den här kursen kommer att ge dig tillträde till den här (för de flesta) okända världen och ge dig verktyg och erfarenhet att identifiera de ryggradslösa djur du stöter på, till exempel om du gör en biologisk inventering i havsmiljö.

Undervisningen är delvis e-baserad och delvis praktisk med en veckas fältarbete på Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil i Bohuslän. För 2025 planeras fältdelen till 27 april-4 maj.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin