Avancerad funktionell programmering

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL450

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Programmering i ett urval funktionella programspråk (till exempel Haskell, Erlang och Lisp). Lat evaluering, parallellism, concurrency, metaprogrammering. Begrepp som bindning och polymorfi. Programmeringstekniker som fortsättningar och monader. Jämförelser mellan språken.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin