Introduktion till Mathematica

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA164

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Introduktion till datoralgebrasystem och symbolisk programmering.

Grunderna i Mathematica som en programmeringsspråk: symboliska uttryck, vektorer och matriser, villkor, loopar. Substitutioner och mönster. Linjär algebra och analys med Mathematica. Olika programmeringsstilar i Mathematica: procedurell, funktionell och regelbaserad programmering. Grafik. MathLink. C/C++ funktioner i Mathematica. Optimering, parallellprogrammering. Att skriva ett eget Mathematicapaket. Tillämpningar inom matematik, fysik och kemi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin