Jordbävningar och andra naturkatastrofer

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1GE062

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Jordskalv kan vara så små att vi knappt märker dem, men är ibland så stora att 100 000-tals människor dör och hela Jorden skälver i flera veckor efteråt. Och allt där emellan. Jordbävningar kan ske överallt på Jorden, men är vanligare på vissa platser. Varför då? Och kan mänskliga aktiviteter utlösa jordbävningar? Hur kan vi skydda oss mot jordbävningar och dess följdeffekter? Och kommer vi någonsin att kunna förutsäga jordbävningar? Det är frågor vi tar upp i den här kursen.

Distanskursens upplägg: Kursen har ett obligatoriskt seminarium online och nio ej obligatoriska träffar online. Examinationen sker online.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin