Byggnation, drift och underhåll av vindparker

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV156

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen introducerar logistikteori och vägledning för byggnation, drift och nedmontering av vindkraftsprojekt. Dessa används för att skapa en logistikplan som identifierar och tillhandahåller lösningar för potentiella problem och risker för projekt. Dessutom kommer kursen att identifiera nyckelutmaningar och lösningar för planering av byggnations- och driftfasen av ett vindkraftsprojekt där även hälsa och säkerhetsaspekter ingår. Livscykelkostnader för drift och underhåll kommer att bli granskade både i teori och praktik för havs- och landbaserad vindkraft.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin