Ledning och finansiering av vindprojekt

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV157

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen innehåller arbete med schemaläggning och planering av vindkraftsprojekt. Det kommer att introduceras hur man kan hantera potentiella problem och tillhandahålla lösningar både för vanliga och oväntade händelser inom schemaläggningen. Vidare kommer kursen att beskriva hur man kan utveckla ett kostnads- och finansieringsramverk för ett vindkraftsprojekts olika faser från idé till nedmontering. De viktiga finansiella dokument såväl som nödvändiga kontrakt vid olika faser som ingår i ramverket kommer att identifieras och värderas. Därutöver kommer vindkraftens roll i energisystemet att utvärderas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin