Vindkraft - planering

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV196

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen handlar om hur man använder mark och planerar så effektivt som möjligt för energiproduktion samtidigt som man tar hänsyn till miljön. Ämnen som energipolicy, vindkraftspolicy, fysisk och miljömässig planering, planeringsstrategier/-metoder, opinion och lokalt ägande. Effekter på miljö och hur dessa kan mildras samt buller eller visuell påverkan kommer bland annat att studeras. Du kommer också att analysera vindkraftspolicier och planeringsstrategier i olika länder, regioner eller kommuner, tillsammans med verkliga fall och dokument.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som en nätbaserad kurs. Uppgifter lämnas in i e-klassrummet på internet och du får personlig feedback av läraren. I kursen ingår även andra obligatoriska övningar. Ett forum för diskussion och samarbetsuppgifter finns tillgängligt.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin