Vindkraft - planering

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV196

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar vindkraften i energipolitiken samt olika stödsystem, lagar och regler som gäller för planering. Även strategier och metoder för översiktsplanering, planeringsverktyg, vindkraftens miljöpåverkan, vindkraft i landskapet, opinion och acceptans hos allmänheten tas upp. Verkliga planeringsexempel studeras. Du kommer att göra en analys av en översiktsplan som behandlat vindbruk.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som nätbaserad utbildning. Inlämningsuppgifter lämnas in i e-klassrummet och du får personlig feedback från läraren. Kursen innehåller även andra obligatoriska övningar. Diskussionsforum finns också tillgängligt.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin